علم اطلاعات، فلسفه، آرشیوداری

نگارش مطالب علمی در حوزه های علم اطلاعات، فلسفه و آرشیوداری دیداری و شنيداري

نظامنامه اخلاقی انجمن آرشیوداران آمریکا Code of Ethics for Archivists

The Society of American Archivists,Code of Ethics for Archivists. Translated into Persian.

انجمن آرشیوداران آمریکا

نظامنامه اخلاقی برای آرشیوداران

مقدمه

   نظامنامه اخلاقی آرشیوداران، استانداردهایی را برای حرفه آرشیوداری تعریف می کند. آرشیوداران جدید را با این استانداردها آشنا می سازد، مسئولیت های حرفه ای را به آرشیوداران باتجربه گوشزد می نماید، و به عنوان الگویی در راستای سیاست های سازمانی عمل می کند. آن همچنین باعث اعتماد عمومی نسبت به حرفه می شود.

   این نظامنامه یک چارچوب اخلاقی برای هدایت حرفه مندان است. آن برای پاسخگویی به مشکلات خاصی فراهم نشده است.

   واژه "آرشیودار" بکار رفته در این نظامنامه شامل تمامی افرادی می شود که با انتخاب، کنترل، مراقبت، نگه داری و مدیریت سوابق مستند و تاریخی ارزشمند و ماندگار سر و کار دارند.

الف. هدف

   انجمن آرشیوداران آمریکا خواهان آن است که با تدوین اصول اخلاقیِ راهنمایِ کارِ آرشیوداران، حرفه مندان و عامه ی مردم را با اخلاق آرشیوداری آشنا کند. این نظامنامه مجموعه ای از اصولی را که غایت آرشیوداران است ارائه می کند.

ب. روابط حرفه ای

    آرشیوداران، سوابق مستند و تاریخیِ ارزشمند و ماندگار را انتخاب، نگه داری و دسترس پذیر می سازند. آنها ضمن احترام به اهداف و سیاست های گردآوری هر سازمان با آنها همکاری و تشریک مساعی می کنند. احترام و همکاری شکل دهنده پایه های تمامی روابط حرفه ای با همکاران و استفاده کنندگان است.

ج. قضاوت

   آرشیوداران باید در فراهم آوری، ارزیابی، و پردازش منابع تاریخی از قضاوت های حرفه ای بهره بگیرند. آنها نباید اجازه دهند که دیدگاهها یا اعتقادات شخصی بر تصمیم هایشان تاثیر بگذارد.

د. اعتماد

   آرشیوداران نباید از امتیاز دسترسی و کنترل خود نسبت به سوابق تاریخی و منابع مستند، در جهت منافع فردی یا منافع دیگران بهره برداری کنند.

ه. اصالت و تمامیت

    آرشیوداران با مستند کردن مجموعه خود و استفاده از قالب های چاپی و الکترونیکی می کوشند تا از اصالتِ سوابق مجموعه ی خود حراست و پاسداری کنند. آنها برای حفظ تمامیت عقلانی و فیزیکی سوابق خویش وظیفه ای بنیادی بر عهده دارند.

   آرشیوداران اجازه ندارند که داده ها یا سوابق را برای پنهان کردن وقایع یا تحریف شواهد، تغییر، دستکاری یا نابود سازند.

و. دسترسی

  آرشیوداران می کوشند تا دسترسی آزاد و یکسان به خدمات و منابع تحت مراقبت خویش را بدون هیچ گونه تبعیض یا امتیازی مطابق با قواعد قانونی، حساسیت های فرهنگی، و سیاست های سازمانی ترویج نمایند. آنها می دانند که هدف اصلی مراقبت از آرشیوها، همانا ترویج استفاده از منابع آن می باشد. آرشیوداران می توانند به دلیل حراست از حریم خصوصی یا محرمانه بودن اطلاعات اسناد، محدودیت هایی را اعمال نمایند.

ه. حریم

   آرشیوداران از حریم حقوقی اهداکنندگان، اشخاص و گروههایی که صاحبان منابع هستند حمایت می کنند. آنها با رازداری و حفظ هر نوع اطلاعات شخصی گردآوری شده ی مرتبط با استفاده کنندگان که مطابق با رویه های امنیتی سازمان است، تمامی حریم حقوقی استفاده کنندگان را محترم می شمارند.

و. امنیت/ حمایت

   آرشیوداران مسئولیت دارند که از تمامی منابع مستند تحت امر خود حراست کرده و آنها را در برابر مخدوش سازی، تخریب فیزیکی، تباهی و دزدی ایمن سازند. آنها باید با همقطاران و نمایندگان نهادهای قانونی برای توقیف و پیگرد قانونی دزدان و خرابکاران همکاری نمایند.

ه. قانون

   آشیوداران باید تمامی قوانین محلی، ایالتی و فدرالی را به رسمیت بشناسند.

تائید شده توسط شورای انجمن آرشیوداران آمریکا، 5 فوریه 2005.

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۱۶ساعت 9:17  توسط علی قدیمی  |